TMX Việt Nam –

Điểm khác biệt của TMX

TMX đã thực hiện thành công hàng loạt các dự án tối ưu hóa chuỗi cung ứng, logistics, chuyển đổi số và dịch vụ dự án, từ giai đoạn đánh giá đến quá trình thực hiện trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng, làm giảm tối đa chi phí vận hành, giảm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, cùng lúc cải thiện hiệu suất và kết quả dịch vụ của khách hàng.

 

Xin liên hệ với TMX Việt Nam

Chau Turner

Mobile: +84 36 316 5238

Email: hochiminh@tmx.global

Van Doan 

Mobile: +84 98 818 6199

Email: hanoi@tmx.global

Để lấy thêm thông tin về các dịch vụ của TMX

Hoặc gặp một trong những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi,
xin điền vào form của đường link dưới đây

 

Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về thị trường và công ty TMX