TMX Việt Nam –

Dịch vụ quản lý dự án

TMX cung cấp gói dịch vụ hoàn chỉnh, từ khâu ý tưởng khởi đầu đến phần kết thúc bàn giao dự án, luôn bảo đảm mỗi công đoạn của dự án đạt được chất lượng cao nhất, hạn chế rủi ro và đem lại kết quả thành công tối đa cho khách hàng.


Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản 

Hỗ trợ khách hàng trong việc lập dự án đầu tư, chuẩn bị báo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo khả thi cũng như thời gian và tiến độ thực hiện dự án từ khi bắt đầu cho đến khi dự án bàn giao, đưa vào sử dụng và quản lý tài sản sau này.


Quản lý dự án xây dựng

Bao gồm toàn bộ công việc từ khâu quản lý thiết kế cho đến việc điều hành quản lý dự án, để dự án có thể hoàn thành và mang lại lợi ích tôt nhất tới khách hàng.

TMX cung cấp gói dịch vụ hoàn chỉnh, từ khâu ý tưởng khởi đầu đến phần kết thúc bàn giao dự án, luôn bảo đảm mỗi công đoạn của dự án đạt được chất lượng cao nhất, hạn chế rủi ro và đem lại kết quả thành công tối đa cho khách hàng.


Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản 

Hỗ trợ khách hàng trong việc lập dự án đầu tư, chuẩn bị báo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo khả thi cũng như thời gian và tiến độ thực hiện dự án từ khi bắt đầu cho đến khi dự án bàn giao, đưa vào sử dụng và quản lý tài sản sau này.


Quản lý dự án xây dựng

Bao gồm toàn bộ công việc từ khâu quản lý thiết kế cho đến việc điều hành quản lý dự án, để dự án có thể hoàn thành và mang lại lợi ích tôt nhất tới khách hàng.

Những điểm mạnh của dịch vụ quản lý dự án của TMX

TMX đã thực hiện thành công nhiều dự án công nghiệp, từ những dự án tự động hóa chuyện dụng cho đến những dự án kho xưởng đơn giản hơn cho khách hàng trong những ngành công nghiệp khác nhau, bảo đảm đạt được kết quả tối đa cho dự án cả về phần xây dựng lẫn vận hành.

Xin liên hệ với TMX Việt Nam

Thomas Harris

Mobile: +84 976 112 365

Email: hochiminh@tmx.global

Để lấy thêm thông tin về các dịch vụ của TMX

Hoặc gặp một trong những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi,
xin điền vào form của đường link dưới đây


Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về thị trường và công ty TMX