TMX Việt Nam –

Tin tức

Đây là nơi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của TMX chia sẻ thông tin về thị trường, xu hướng phát triển và những nghiên cứu sâu rộng của chúng tôi trong lĩnh vực chuyển đổi chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và dịch vụ dự án. 

 

Xin liên hệ với TMX Việt Nam

Chau Turner

Mobile: +84 36 316 5238

Email: hochiminh@tmx.global

Van Doan 

Mobile: +84 98 818 6199

Email: hanoi@tmx.global

Để lấy thêm thông tin về các dịch vụ của TMX

Hoặc gặp một trong những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi,
xin điền vào form của đường link dưới đây

 

Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về thị trường và công ty TMX