TMX Việt Nam –

Những dự án gần đây

TMX đã thực hiện thành công nhiều dự án về chuyển đổi chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và dịch vụ quản lý dự án tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

 

Những dự án thành công trong lĩnh vực chuyển đổi chuỗi cung ứng

Những lợi ích đem lại trong lĩnh vực vận tải và logistics

Các chuyên gia vận tải và logistics của TMX giúp tiết kiệm chi phí vận tải cho khách hàng trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các dự án TMX hoàn thành giảm trung bình 17% chi tiêu logistics, cùng lúc làm tăng hiệu suất và kết quả dịch vụ và làm giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Hơn $1 tỉ USD

tổng số tiền tiết kiệm cho khách hàng của TMX trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Những dự án thành công
trong lĩnh vực dịch vụ quản lý dự án.

Xin liên hệ với TMX Việt Nam

Thomas Harris

Mobile: +84 976 112 365

Email: hochiminh@tmx.global

Để lấy thêm thông tin về các dịch vụ của TMX

Hoặc gặp một trong những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi,
xin điền vào form của đường link dưới đây

 

Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về thị trường và công ty TMX